Vzdělávání zaměstnanců

Logo-OPZ-barevne.png

PROJEKT: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti ISAN Radiátory s.r.o.

 
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti ISAN Radiátory s.r.o.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012841
Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
Počet osob zapojených do projektu: 123
 
Cíle projektu:
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.
 
Popis projektu:
Cílem projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti ISAN Radiátory s.r.o. je zvýšení kvalifikace a rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců společnosti v různých oblastech a pomocí jejich profesionalizace pozitivně podpořit růst firmy. V rámci projektu jsou realizovány kurzy v rámci těchto aktivit:

  • Obecné IT

  • Měkké a manažerské dovednosti

  • Technické a jiné odborné vzdělávání

 
Projekt je realizován s podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů.
 
Ve 3. monitorovacím období jsme dokončili realizaci IT kurzů a zaměřili se na vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností.

Výsledek projektu:
Průběžné vzdělávání zaměstnanců přispěje k doplnění či změně kvalifikace zaměstnanců a zajistí tak adekvátní reakci na měnící se požadavky trhu práce z důvodu technologických změn.

 

PROJEKT: Vzdělávání zaměstnanců

Projekt vzdělávání zaměstnanců byl zahájen v září 2009 a trval do konce července 2012.   
 
Tento projekt s číslem CZ.1.04/1.1.02/23.00131 byl spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
 


esf-logo.pngeu-logo.pngop-logo.pnges-logo.png